Mieke Kuijpers

Home

Over Mieke

Deze website is gebouwd om het werk wat Mieke Kuijpers (MCK) gemaakt heeft te tonen en te delen. Ik vind het zonde om dit slechts te bewaren/ archiveren voor mezelf, als zus. Na het overlijden van haar man Ben Collou, in 1990, is ze bij de meesten bekend als Mieke Kuijpers.

Velen hebben me na haar overlijden in 2017, gevraagd om een werk van haar te mogen uitzoeken. Enkelen hebben rechtstreeks van Mieke werk ontvangen vanuit een ‘warme hand’. Graag ontvang ik van hen een foto van het werk om dit hier te complementeren, mocht het hier nog niet bij staan.

Het creatieve proces an sich gaf haar altijd veel energie. Zelf vond ze het niet zo nodig het resultaat te tonen, soms heeft ze ook weer over doeken heen geschilderd omdat het ‘klaar’ was en zoals ze was; ook praktisch.

Wat ze zeker niet wilde was het commercieel uitdragen. Dat beeld boezemde haar zorg in dat dit ten koste zou gaan van haar creativiteit. Het idee dat ze dan naar wens zou gaan schilderen of gaan herhalen en niet oorspronkelijk of origineel zou blijven, stond haar niet aan.

Zowel in Arendonk als in Sint Niklaas heeft ze vele jaren aan de SASK/ Stedelijke Academie voor Schone Kunsten gestudeerd en gewerkt om diverse technieken onder de knie te krijgen. Daarnaast heeft ze Stefan Annerel vaak bijgestaan in zijn projecten. Ze vond dat leuk, boeiend en leerzaam.

Het spel met licht zoals William Turner boeide haar zeer. Haar werken zijn voornamelijk schilderijen en ze was blij niet gehinderd te zijn door de beginselen van de tekenkunst welke ze later opdeed. Veel van haar thema’s en onderwerpen zijn afkomstig van haar reizen:Rusland, de Westkust van de V.S., New York, Tanzania, Argentinië. Maar ook foto’s van onze zeilreis op de Minor 2010-2012 inspireerde haar. Veelal in een abstractere vorm, waar kleur en impressie de sfeer weergeeft.

Ook zijn er thema’s/ projecten aan de academie:

  • De opdracht om haar moeder uit te drukken.
  • De gelijkenis welke ze zag in twee van haar broers met ‘bolletjes en lijntjes’: Onderzoek versus Beleving genoemd door mij.

Op de valreep, in haar laatste weken, heeft ze haar werken gesigneerd aan de achterkant. Dit omdat ik zei: ‘als je het zelf niet ergens gedaan hebt is het voor mij niet zo moeilijk om het, dan voor jou, te doen. Ze kennen jouw handtekening toch niet’. Mijn lief heeft foto’s gemaakt van deze werken en gerubriceerd; voor zover onze kennis nu reikt. Waarvoor mijn dank.

Deze rubricering is:

  • Praktisch genummerd
  • Opgemeten naar grootte
  • Horizontaal/ verticaal
  • Geordend naar thema
  • een label als: “privébezit” d.w.z. reeds vergeven.

Graag nodig ik jullie uit e.e.a. aan te vullen. Gebruik hiervoor het contact e-mailadres.

Degene welke graag een werk van Mieke zouden willen ontvangen nodig ik uit om te reageren op ons contact e-mail adres.

Ik zal jullie verzoeken honoreren, afhankelijk van inkomst van volgorde en zal dit toetsen naar mijn, persoonlijk, oordeel wat het best bij wie passend is. Ik neem hierbij de vrijheid om er twee randvoorwaarden aan toe te voegen:

  1. Graag ontvang ik een persoonlijke herinnering hoe jij Mieke gedenkt/ herdenkt/ ziet in welke vorm dan ook (digitale tekst/ beeld). Ook verneem ik dan graag of je toestemming verleent om deze herinnering te publiceren op de website onder de kop ‘anderen over (de werken) van Mieke’
  2. http://miekekuijpers-mck.nl/index.php/over-mieke/

  3. Je mag dan een, geldelijke, bijdrage geven volgens het Dana principe vanuit het boeddhisme. D.w.z. wat vind jij dat dit werk jou waard is. Dana betekent vrijgevigheid, één van de hoogste deugden van het boeddhisme. Dana d.w.z. op basis van een vrije gift. Vrijgevigheid genereert veel meer dan de handeling doet vermoeden. De vrijgevigheid is drievoudig: die van de voorbereiding, die van het geven zelf en die van de herinnering. Dana moedigt aan tot belangeloosheid en is daardoor een hoge zijnskwaliteit. Deze bijdrage zal ik doneren aan een goed doel in nagedachtenis van Mieke. Activiteiten t.b.v. ondersteuning van de verstandelijk beperkte mens. Denk hierbij bijv. aan het jaarlijkse wandelweekend in de Ardennen van de Donksbergen.

Pauli Kleijn – Kuijpers